CT752SK: Prevencia respiračných komplikácií po operačných výkonoch

Základné údaje
Názov aktivityPrevencia respiračných komplikácií po operačných výkonoch StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
025 - anestéziológia a intenzívna medicína
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov25 MiestoŽilina
web Popisseminár pre lekárov OAIM od 07,05 do 08,00 h
Kredity
Dátum od8.1.2019 Dátum do8.1.2019
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Meno kontaktnej osobyMUDr. Blanka Habániková
Garant
Garant - názovFNsP Žilina, primár OAIM Full NameMUDr. František Cisarik
Organizátor
Organizátor - názovFNsP Žilina MenoMUDr. Igor Bízik
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)19688-inv-Pozvánka.docx Sylaby (max. 7MB)19688-syl-Sylaby.docx