Elektronický kreditný systém CME

Prihlásenie

Vyplňte nasledujúci formulár vašimi prihlasovacími údajmi:

Pri prvom prihlásení ako prihlasovacie meno použite svoje krstné meno a registračné číslo (napr. martin56789), ako heslo použite svoje registračné číslo (56789).