Dokumenty na stiahnutie

Kreditný systém lekár príručka
Príručka ku kreditnému systému pre lekára

Vyhláška 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia CME
Vyhláška ustanovuje podmienky, kritériá, spôsob hodnotenia CME, ako aj počet kreditov za jednotlivé kategórie CME

Vyhláška MZ SR 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Účinnosť od 15.03.2019

Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch
Kompletné znenie vrátane noviel

Tabuľka na manuálne vpísanie kreditovaných aktivít
Túto tabuľku lekár vypĺňa, pokiaľ požiada o sprostredkovanie (za poplatok) zapísania kreditov do kreditného systému. Tabuľku vypĺňa za každú svoju hodnotenú odbornosť

Koľko kreditov za čo?
Prehľadná tabuľka, ktorú sme pre Vás spracovali na lepšie zorientovanie sa vo vzdelávacích aktivitách CME a ich hodnotení. Vychádza z Vyhlášky 366/2005 Z.z.

Počty kreditov za vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania v povolaní lekár
Vychádza z vyhlášky 74/2019

Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností
Príloha č. 3 NV SR č. 296/2010 Z.z.; Nájdete tu jednotlivé špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti v kategórii "lekár". Môžete si ľahko zistiť, aká je ich dĺžka štúdia a tak si vypočítať za toto štúdium kredity CME.