DA399SK: Hodnotiaca správa. Zhodnotenie činností Odd. pediatrickej ortopédie a Spondylochirurgie za rok 2020

Základné údaje
Názov aktivityHodnotiaca správa. Zhodnotenie činností Odd. pediatrickej ortopédie a Spondylochirurgie za rok 2020 StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
011 - ortopédia, 108 - pediatrická ortopédia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov7 MiestoŽilina, FNsP -Odd.pediatrickej ortopédie
web PopisAnalýza ukazovateľov práce oddelenia bola v roku 2020 pozitívna. Fixné náklady neprekračujú požadovanú úroveň. Oddelenie splnilo všetky ukazovatele a skončilo s pozitívnym hospodárskym výsledkom. Kolektív oddelenia prezentoval svoje výsledky na mnohých odborných podujatiach doma i v zahraničí.
Kredity
Dátum od27.1.2021 Dátum do27.1.2021
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Meno kontaktnej osobyMUDr. Juraj Popluhár PhD.,MBA
Garant
Garant - názovFNsP Žilina Full NameMUDr. Juraj Popluhár PhD.,MBA
Organizátor
Organizátor - názovFNsP Žilina MenoMUDr. Juraj Popluhár PhD.,MBA
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)26333-inv-POZVÁNKA- seminár lekárov- január 2021.doc Sylaby (max. 7MB)26333-syl-ABSTRAKT-Január 2021.docx