CP871SK: Odborný seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
059 - epidemiológia, 227 - verejné zdravotníctvo (hygiena a epidemiológia), 366 - preventívne p
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoTrebišov
web PopisPodujatie na miestnej úrovni určené pre zamestnancov RÚVZ so sídlom v Trebišove ako aj ďalších zdravotníckych pracovníkov v regióne.
Kredity
Dátum od26.2.2018 Dátum do26.2.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Meno kontaktnej osobyMária Dudová
Garant
Garant - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Full NameMUDr. Terézia Konevičová MPH
Organizátor
Organizátor - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove MenoMUDr. Terézia Konevičová MPH
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15811-inv-Pozvánka - február 2018.docx Sylaby (max. 7MB)15811-syl-Sylaby - február 2018.docx