CO309SK: Ružomberské zdravotnícke dni 2017

Základné údaje
Názov aktivityRužomberské zdravotnícke dni 2017 StavPublikovaná
Typ aktivityKonferencia Úroveň aktivitymedzinárodná
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeológia, 006 - pracovné
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov100 MiestoRužomberok
web PopisVzdelávacia aktivita z oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva, gynekológie a pôrodnej asistencie, urgentnej zdravotnej starostlivosti, verejného zdravotníctva, fyzioterapie, rádiológie.
Kredity
Dátum od9.11.2017 Dátum do10.11.2017
Počet kreditov8 - 5
Kontakty
RegistrátorFakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku Meno kontaktnej osobyMonika Olosová
Garant
Garant - názovFakulta zdravotníctva Katolícka univerzita Ružomberok Full Nameprof. MUDr. Anton Lacko CSc.
Organizátor
Organizátor - názovFakulta zdravotníctva Katolícka univerzita Ružomberok Menoprof. MUDr. Anton Lacko CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14250-inv-Prihláška_RZD_2017_SK-1.doc Sylaby (max. 7MB)14250-syl-PROGRAM RZD.docx