CY175SK: DRG systém a internistické odbory – novinky pre rok 2020

Základné údaje
Názov aktivityDRG systém a internistické odbory – novinky pre rok 2020 StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoŽiar nad Hronom
web PopisSeminár zameraný na prehĺbenie vedomostí účastníkov o systéme DRG s dôrazom na implementáciu pravidiel v internistických odboroch a na oboznámenie sa s novinkami pre rok 2020
Kredity
Dátum od22.1.2020 Dátum do22.1.2020
Počet kreditov8
Kontakty
RegistrátorSvet zdravia, a.s. Meno kontaktnej osobyIng. Barbora Kubalová
Garant
Garant - názovSvet zdravia, a.s. Full NameMUDr. Ján Černák MBA
Organizátor
Organizátor - názovSvet zdravia, a.s. MenoIng. Barbora Kubalová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)24106-inv-DRG_pozvanka_22.1..pdf Sylaby (max. 7MB)24106-syl-DRG INT 2020.docx