CT969SK: Cardiology Education Forum 2019

Základné údaje
Názov aktivityCardiology Education Forum 2019 StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityceloslovenská (počet účastníkov do 200)
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 020 - všeobecné lekárstvo, 022 - dorastové lekárstvo, 031 - hemato
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov150 MiestoVyhne, Hotel Sitno
web PopisPodujatie v piatok 25.1.2019 rozoberie postavenie betablokátoro v klinickej praxi z pohľadú nových smerníc a bude sa venovať liečbe agníny pectoris. V sobotu 26.1.2019 bude podrobne rozobratá problematika chronického srdcového zlyhania a násle
Kredity
Dátum od25.1.2019 Dátum do26.1.2019
Počet kreditov1 - 4
Kontakty
RegistrátorMERCK spol.s.r.o. Meno kontaktnej osobyAndrea Pokorná
Garant
Garant - názovSlovenská kardiologická spoločnosť Full Namedoc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc., FESC
Organizátor
Organizátor - názovSlovenská kardiologická spoločnosť Menodoc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc., FESC
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)19905-inv-2019_01_25_Vyhne_CEF_Program.PDF Sylaby (max. 7MB)19905-syl-2019_01_25_Vyhne_CEF_Sylaby.docx