CS625SK: Odborný kreditovaný kardiologický seminár, Cardiology academy 2018

Základné údaje
Názov aktivityOdborný kreditovaný kardiologický seminár, Cardiology academy 2018 StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityceloslovenská (počet účastníkov do 200)
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 020 - všeobecné lekárstvo, 049 - kardiológia, 050 - diabetológia;
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov80 MiestoDonovaly, Hotel Residence
web PopisExistujú rozdiely v manažmente pacienta s AKS na Slovensku a Európe?, Kľúčové momenty v manažmente pacienta po revaskularizácii,, Optimálna liečba pacienta po revaskulariácii, ako sa nám daqrí zabrániť ďalšej KV príhode...
Kredity
Dátum od23.11.2018 Dátum do24.11.2018
Počet kreditov3 - 4
Kontakty
RegistrátorProgress CA, s.r.o Meno kontaktnej osobyEva Baranová
Garant
Garant - názovSlovenská kardiologická spoločnosť, Bárdošova 2/A, 813 22 Bratislava Full NameMUDr. Peter Hlivák PhD.
Organizátor
Organizátor - názovSlovenská kardiologická spoločnosť, Bárdošova 2/A, 813 22 Bratislava MenoMUDr. Peter Hlivák PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)18562-inv-pozvanka Cardiology Academy_final.pdf Sylaby (max. 7MB)18562-syl-pozvanka Cardiology Academy_final.pdf