CS617SK: Aktuálny stav v liečbe karcinómu pľúc a Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít

Základné údaje
Názov aktivityAktuálny stav v liečbe karcinómu pľúc a Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít StavPublikovaná
Typ aktivityKongres Úroveň aktivityceloslovenská (počet účastníkov do 200)
Specializations
- - bez atestácie, 019 - klinická onkológia, 043 - radiačná onkológia, 229 - onkológia v gyne
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov110 MiestoSielnica, Hotel Kaskády
web Popisnádor GIT liešba malignít GIT-u onkochirurgia patológia v diagnostike nádorov radikálna rádioterapia imunoterapia u pacientov s nádorovým ochorením
Kredity
Dátum od9.11.2018 Dátum do10.11.2018
Počet kreditov6 - 6
Kontakty
RegistrátorTAJPAN s.r.o. Meno kontaktnej osobyZuzana Fúzová
Garant
Garant - názovNárodný onkologický ústav Full Nameprof. MUDr. Michal Mego DrSc.
Organizátor
Organizátor - názovNárodný onkologický ústav Menoprof. MUDr. Michal Mego Dr.Sc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)18554-inv-PROGRAM CA pluc a CA GIT malignit.pdf Sylaby (max. 7MB)18554-syl-Roche_2018_Karcinom Pluc a Gastro_nahlad_V4.pdf