CS591SK: Verejné zdravotníctvo je súčasťou našej práce

Základné údaje
Názov aktivityVerejné zdravotníctvo je súčasťou našej práce StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitykrajská
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov50 MiestoBratislava, NTC
web Popis-
Kredity
Dátum od6.11.2018 Dátum do6.11.2018
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorLekár, a.s. Meno kontaktnej osobyHenrieta Havlíková
Garant
Garant - názovštatutárna zástupkyňa hlavného hygienika SR a vedúca Odboru hygieny detí a mládeže, ÚVZ Full Namedoc. MUDr. Jana Hamade PhD., MPH, MHA
Organizátor
Organizátor - názovSLK MenoMUDr. Marian Kollár
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)18526-inv-Verejne zdravotnictvo A5.pdf Sylaby (max. 7MB)18526-syl-Verejne zdravotnictvo A5.pdf