CS455SK: Pracovná konferencia detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou

Základné údaje
Názov aktivityPracovná konferencia detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou StavPublikovaná
Typ aktivityKonferencia Úroveň aktivityceloslovenská s medzinárodnou účasťou
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov200 MiestoBratislava, Hotel Saffron
webhttp://www.pediatriabratislava.sk Popis• Skeletálne dysplázie • Ochorenia ciev v detskom veku • Fertilné zdravie u detí s chronickými chorobami • Porucha sexuálneho vývoja a transgender • Komplikácie u neočkovaných detí • Hypoglykémie v detskom veku • Inovatívn
Kredity
Dátum od11.10.2018 Dátum do12.10.2018
Počet kreditov6 - 6
Kontakty
RegistrátorProgress CA, s.r.o Meno kontaktnej osobyGabriela Šujanová
Garant
Garant - názovDetská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave Full Nameprof. MUDr. Ľudmila Podracká CSc.
Organizátor
Organizátor - názovDetská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave Menoprof. MUDr. Ľudmila Podracká CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)18392-inv-Pediatria 2018 - Program A5-FINAL.pdf Sylaby (max. 7MB)18392-syl-Pediatria 2018 - Program A5-FINAL.pdf