CS320SK: Manažment tekutín a krvných derivátov

Základné údaje
Názov aktivityManažment tekutín a krvných derivátov StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
011 - ortopédia, 025 - anestéziológia a intenzívna medicína
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov40 MiestoMartin
web PopisSeminár pojednáva o manažovaní pred, per a pooperačných stavov pacientov so zameraním sa na bilanciu tekutín, krvné ztráty, indikácie transfúzií. Forma semináru je monotématická, prednášky s diskusiou.
Kredity
Dátum od19.11.2018 Dátum do19.11.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorUniverzitná nemocnica Martin, Ortopedická klinika JLF UK v Martine a UN Martin Meno kontaktnej osobyMUDr. Maroš Hrubina, PhD
Garant
Garant - názovOrtopedická klinika JLF UK v Martine a UN Martin Full NameMUDr. Maroš Hrubina PhD.
Organizátor
Organizátor - názovUniverzitná nemocnica Martin MenoMUDr. Dušan Krkoška PhD., MBA
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)18257-inv-Pozvánka final.doc Sylaby (max. 7MB)18257-syl-Sylaby 11-12 2018.doc