CR636SK: Starostlivosť o zdravie zamestnanca

Základné údaje
Názov aktivityStarostlivosť o zdravie zamestnanca StavPublikovaná
Typ aktivityKonferencia Úroveň aktivityceloslovenská s medzinárodnou účasťou
Specializations
- - bez atestácie, psychológ, sestra, sociálna práca
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoHorný Smokovec
web Popis Cieľom konferencie je privítať zástupcov akademickej pôdy a praxe v oblasti medicíny, klinickej psychológie, práva, či sociálnej práce, ktorí budú prezentovať originálne výsledky, názory a úvahy svojej vedecko - výskumnej a praktickej
Kredity
Dátum od6.6.2018 Dátum do8.6.2018
Počet kreditov2 - 6 - 2
Kontakty
Registrátor1. psychiatrická klinika, UPJŠ Lekárska fakulta Meno kontaktnej osobyMgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
Garant
Garant - názov1. psychiatrická klinika, UPJŠ LF, Košice Full NameMgr. MUDr. Jozef Dragašek PhD., MHA
Organizátor
Organizátor - názov1. psychiatrická klinika, UPJŠ LF, Košice MenoPhDr. Martina Chylová PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názovPrávnická fakulta UPJŠ MenoJUDr. Jana Žuľová PhD.
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)17574-inv-Program_konferencia_Starostlivost_o_zdravie_zamestnanca_2018.docx Sylaby (max. 7MB)17574-syl-Program_konferencia_Starostlivost_o_zdravie_zamestnanca_2018.pdf