CP908SK: Round table - Liečba astmy a správna inhalácia

Základné údaje
Názov aktivityRound table - Liečba astmy a správna inhalácia StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 040 - klinická imunológia a alergológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov5 MiestoKošice
web PopisLiečba astmy Správna inhalácia
Kredity
Dátum od5.2.2018 Dátum do5.2.2018
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorGlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Meno kontaktnej osobyNaďa Libušová Radka Vinceová
Garant
Garant - názovUN L. Pasteura - alergologická ambulancia Full NameMUDr. Štefan Raffáč
Organizátor
Organizátor - názovUN L. Pasteura - alergologická ambulancia MenoMUDr. Štefan Raffáč
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15847-inv-Csaba_pozvanka Liecba astmy a Spravna inhalacia_GA.pdf Sylaby (max. 7MB)15847-syl-RS_RT pozvanka Liecba astmy a Spravna inhalacia_KE.pdf