CP869SK: Vedecká pracovná schôdza

Základné údaje
Názov aktivityVedecká pracovná schôdza StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov50 MiestoHumenné
web Popisendokrinológia a genetika
Kredity
Dátum od25.1.2018 Dátum do25.1.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorSpolok lekárov SLS Humenné, Snina, Medzilaborce Meno kontaktnej osobyMUDr. Mária Kmiťová
Garant
Garant - názovSpolok lekárov Humenné, Snina, Medzilaborce Full NameMUDr. Lucia Potocká
Organizátor
Organizátor - názovSLS - Spolok lekárov Humenné, Snina, Medzilaborce MenoMUDr. Mária Kmiťová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15809-inv-potocka.doc Sylaby (max. 7MB)15809-syl-potocka.doc