CP777SK: LIEČBA RENÁLNEJ ANÉMIE U PACIENTOV S CHRONICKÝM ZLYHANÍM OBLIČIEK

Základné údaje
Názov aktivityLIEČBA RENÁLNEJ ANÉMIE U PACIENTOV S CHRONICKÝM ZLYHANÍM OBLIČIEK StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
031 - hematológia a transfuziológia, 063 - nefrológia, 163 - pediatrická nefrológia, 329 - pedi
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoMalacky
web PopisAKTUÁLNE MOŽNOSTI LIEČBY RENÁLNEJ ANÉMIE U PACIENTOV S CHRONICKÝM ZLYHANÍM OBLIČIEK POUŽÍVANIE KRÁTKODOBO PÔSOBIACICH ERYTROPOETÍNOV V LIEČBE RENÁLNEJ ANÉMIE U DIALYZOVANÝCH PACIENTOV
Kredity
Dátum od21.1.2018 Dátum do21.1.2018
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorContinental Bussiness Services Meno kontaktnej osobyGabriela Kasalová
Garant
Garant - názovNemocnica Malacky-NEFROLOGICKÉ ODDELENIE Full NameMUDr. Zuzana Hollá MPH
Organizátor
Organizátor - názovNemocnica Malacky-NEFROLOGICKÉ ODDELENIE MenoMUDr. Zuzana Hollá MPH
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15717-inv-pozvanka_malacky.pdf Sylaby (max. 7MB)15717-syl-pozvanka_malacky.pdf