CP695SK: Srdcové zlyhávanie

Základné údaje
Názov aktivitySrdcové zlyhávanie StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 010 - chirurgia, 013 - úrazová chirurgia, 020 - všeobecné lekárstv
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov70 MiestoMalacky, nemocnica
web PopisPozvánka na odborný seminár s názvom: Srdcové zlyhávanie
Kredity
Dátum od25.1.2018 Dátum do25.1.2018
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorMedirex Group Academy Meno kontaktnej osobyIng. Daniela Vargová
Garant
Garant - názovNemocničná a.s., Malacky Full NameMUDr. Robert Vetrák MPH
Organizátor
Organizátor - názovNemocničná a.s., Malacky MenoMUDr. Robert Vetrák MPH
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15635-inv-pozvanka_november.doc Sylaby (max. 7MB)15635-syl-sylaby_november.doc