CP216SK: S láskou k srdcu

Základné údaje
Názov aktivityS láskou k srdcu StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityceloslovenská s medzinárodnou účasťou
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov100 MiestoHalič, Zámocký hotel Galicia Nueva
webhttp://www.edukafarm.sk PopisMultidisciplinárny seminár zameraný na ďalšie vzdelávanie lekárov v rámci kontinuálneho vzdelávania SLK.
Kredity
Dátum od24.11.2017 Dátum do25.11.2017
Počet kreditov3 - 5
Kontakty
RegistrátorEdukafarm s.r.o. Meno kontaktnej osobyIng. Tomáš Mihaľov
Garant
Garant - názovV. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava Full NameProf. MUDr. Juraj Payer PhD., MPH, FRCP
Organizátor
Organizátor - názovV. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava MenoProf. MUDr. Juraj Payer PhD., MPH, FRCP
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15156-inv-Pozvanka-S-laskou-k-srdcu.pdf Sylaby (max. 7MB)15156-syl-Sylaby-S-laskou-k-srdcu.pdf