CP115SK: Odborný seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 040 - klinická imunológia a alergológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov10 MiestoNové Zámky
web PopisSLS štúdia, psychológ o vzťahu pacient a lekár
Kredity
Dátum od14.11.2017 Dátum do14.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorGlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Meno kontaktnej osobyNaďa Libušová
Garant
Garant - názovPoliklinika - pľúcna ambulancia Full NameMUDr. Katarína Arpášová
Organizátor
Organizátor - názovPoliklinika - pľúcna ambulancia MenoMUDr. Katarína Arpášová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15055-inv-pozvánka PNEU NZ 11 2017_JM.pdf Sylaby (max. 7MB)15055-syl-pozvánka PNEU NZ 11 2017_JM.pdf