CP39SK: Odborný seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
052 - hygiena detí a mládeže, 227 - verejné zdravotníctvo (hygiena a epidemiológia)
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov60 MiestoKošice
webhttp://www.ruvzke.sk PopisProblematika hygieny detí a mládeže - úrazovosť u detí, prítomnosť soli v pokrmoch pripravovaných pre deti a mládež. Výskyt legionel vo vodách. Listera monocytogens - význam a detekcia.
Kredity
Dátum od23.11.2017 Dátum do23.11.2017
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorRegionálny úrad verejného zdravotníctva Košice Meno kontaktnej osobyDarina Dravecká
Garant
Garant - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva Košice Full NameMUDr. Katarína Strmenská MPH
Organizátor
Organizátor - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MenoMUDr. Margita Kaplanová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14979-inv-pozvánka na seminár_23-11-2017.doc Sylaby (max. 7MB)14979-syl-pozvánka na seminár_23-11-2017.doc