CP37SK: PONV u detí

Základné údaje
Názov aktivityPONV u detí StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
025 - anestéziológia a intenzívna medicína
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov25 MiestoŽilina
web Popisodborný seminár pre lekárov OAIM od 07,05- do 08,00
Kredity
Dátum od14.11.2017 Dátum do14.11.2017
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Meno kontaktnej osobyMUDr. Blanka Habániková
Garant
Garant - názovFNsP Žilina, primár OAIM Full NameMUDr. František Cisarik
Organizátor
Organizátor - názovFNsP Žilina MenoMUDr. Juraj Kacian
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14977-inv-Pozvánka.docx Sylaby (max. 7MB)14977-syl-Sylaby.docx