CO933SK: Odborný kreditovaný ortopedický seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný kreditovaný ortopedický seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 010 - chirurgia, 011 - ortopédia, 019 - klinická onkológia, 037 - ne
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoHumenné, hotel Karpathia
web PopisManažment a dĺžka liečby osteoporózy, mužská osteoporóza a denosumab
Kredity
Dátum od9.11.2017 Dátum do9.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorProgress CA, s.r.o Meno kontaktnej osobyEva Baranová
Garant
Garant - názovORTOPED, s.r.o., ortopedická ambulncia, Levočská 18, 080 01 Prešov Full NameMUDr. Peter Klein MBA
Organizátor
Organizátor - názovORTOPED, s.r.o., ortopedická ambulncia, Levočská 18, 080 01 Prešov MenoMUDr. Peter Klein MBA
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14874-inv-Pozvanka seminar Humenne, 9.11.17_AKRED.doc Sylaby (max. 7MB)14874-syl-Pozvanka seminar Humenne, 9.11.17_AKRED.doc