CO894SK: Možnosti súčasnej antibiotickej liečby pacientov po transplantácii obličky

Základné údaje
Názov aktivityMožnosti súčasnej antibiotickej liečby pacientov po transplantácii obličky StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
012 - urológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov15 MiestoBratislava, Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek
web Popisnové ATB na multirezistentné kmene G-baktérií
Kredity
Dátum od15.11.2017 Dátum do15.11.2017
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorMerck Sharp & Dohme, s.r.o. Meno kontaktnej osobyIgor Trúchlik
Garant
Garant - názovUrologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek Full NameMUDr. Zuzana Žilinská
Organizátor
Organizátor - názovUrologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek MenoMUDr. Zuzana Žilinská
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14835-inv-Pozvánka.doc Sylaby (max. 7MB)14835-syl-Sylaby.doc