CO751SK: Regeneratívna medicína a nové možnosti v liečbe kritickej končatinovej ischémie

Základné údaje
Názov aktivityRegeneratívna medicína a nové možnosti v liečbe kritickej končatinovej ischémie StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 010 - chirurgia, 020 - všeobecné lekárstvo, 056
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoSpišská Nová Ves
web PopisSeminár je zameraný na prezentáciu nových možností liečby kritickej končatinovej ischémie za pomoci aplikácie kmeňových buniek.
Kredity
Dátum od7.11.2017 Dátum do7.11.2017
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorNemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Meno kontaktnej osobyMartin Šimo
Garant
Garant - názovNemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s. Full NameMUDr. Jana Javiľáková
Organizátor
Organizátor - názovNemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s. MenoMUDr. Martin Šimo
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno