CO735SK: Odborný seminár pre všeobecných lekárov a pre všeobecných lekárov pre deti a dorast

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár pre všeobecných lekárov a pre všeobecných lekárov pre deti a dorast StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 007 - pediatria, 020 - všeobecné lekárstvo
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoRužomberok
web Popishlavné témy: akútne respiračné ochorenia, úloha manažovania týchto ochorení na úrovni lekárov prvého kontaktu, spolupráca so špecializovanými pracoviskami, zdieľanie skúseností, diskusia.
Kredity
Dátum od15.11.2017 Dátum do15.11.2017
Počet kreditov4
Kontakty
RegistrátorAngelini Pharma Slovenska republika Meno kontaktnej osobyDenisa Bohušová
Garant
Garant - názovÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica, detská klinika Full Namedoc. MUDr. Viliam Žilínek CSc.
Organizátor
Organizátor - názovÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica, detská klinika Menodoc. MUDr. Viliam Žilínek CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14676-inv-pozvánka_PED_seminár_RK_15.00h_15.11.2017.doc