CO622SK: Topoľčiansky nefrologoický deň

Základné údaje
Názov aktivityTopoľčiansky nefrologoický deň StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityceloslovenská (počet účastníkov do 200)
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov100 MiestoTopoľčany
web PopisSeminár venovaný témam v oblasti dialýzy a nefrológie.
Kredity
Dátum od9.11.2017 Dátum do9.11.2017
Počet kreditov4
Kontakty
RegistrátorSvet zdravia, a.s. Meno kontaktnej osobyPhDr. Erika Jurčová
Garant
Garant - názov Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s Full NameMUDr. Janka Kubaliaková
Organizátor
Organizátor - názovSvet zdravia, a.s. MenoPhDr. Erika Jurčová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14563-inv-SZ_pozvanka_nefrologia.jpg Sylaby (max. 7MB)14563-syl-SZ_program_nefrologia.pdf