CO390SK: Odborný seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 040 - klinická imunológia a alergológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov10 MiestoBratislava
web PopisSLS štúdia, diagnostika respiračných ochorení
Kredity
Dátum od8.11.2017 Dátum do8.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorGlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Meno kontaktnej osobyNaďa Libušová
Garant
Garant - názovPoliklinika - ambulancia KIA Full NameMUDr. Klára Kossárová
Organizátor
Organizátor - názovPoliklinika - ambulancia KIA MenoMUDr. Klára Kossárová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno