CL273SK: Celoústavné semináre OLÚP, n. o. Predná Hora

Základné údaje
Názov aktivityCeloústavné semináre OLÚP, n. o. Predná Hora StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 005 - psychiatria, 024 - klinická biochémia, 144 - klinická psychol
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov21 MiestoOLÚP, n. o. Predná Hora
web PopisPokračujúce vzdelávacie podujatie na miestnej úrovni
Kredity
Dátum od29.11.2017 Dátum do29.11.2017
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorOdborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora Meno kontaktnej osobyMgr.Zuzana Fuňová
Garant
Garant - názovOLÚP, n. o. Predná Hora Full NameMUDr. Mária Martinove PhD.
Organizátor
Organizátor - názovOLÚP, n. o. Predná Hora MenoMUDr. Oleg Martinove
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)11202-inv-Semináre OLÚP plán 2017.doc Sylaby (max. 7MB)11202-syl-Semináre OLÚP plán 2017.doc