CY294SK: JAK fórum

Základné údaje
Názov aktivityJAK fórum StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 018 - dermatovenerológia, 045 - reumatológia, 048 - gastroenterológi
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov40 MiestoSliač Sielnica
web PopisNaše skúsenosti s liečbou RA JAK inhibítormi, klinické štúdie pri UC, JAK inhibícia pri RA – výsledky klinického výskumu a údaje z reálnej praxe
Kredity
Dátum od29.1.2020 Dátum do29.1.2020
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorTAJPAN s.r.o. Meno kontaktnej osobyPhDr. Zuzana Trebatická
Garant
Garant - názovII. Interná klinika SZU a FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica Full NameMUDr. Zlata Kmečová PhD.
Organizátor
Organizátor - názovII. Interná klinika SZU a FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica MenoMUDr. Zlata Kmečová PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)24225-inv-JAK fórum 2020 program BB.pdf Sylaby (max. 7MB)24225-syl-JAK fórum 2020 program BB.pdf