CY131SK: Chirurgická terapia kostných metastáz

Základné údaje
Názov aktivityChirurgická terapia kostných metastáz StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov70 MiestoBratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety
webhttp://www.ousa.sk PopisKontinuálne vzdelávanie vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov Onkologického ústavu sv. Alžbety. Celoústavné semináre sa konajú každý pondelok o 14,00 - 15,00 hod, s výnimkou mesiacov júl, august ako aj dní pracovného voľna.
Kredity
Dátum od27.1.2020 Dátum do27.1.2020
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorOnkologický ústav Sv.Alžbety Meno kontaktnej osobyMUDr. Marek Bartovic
Garant
Garant - názovOnkologický ústav Sv. Alžbety Full Namedoc. MUDr. Juraj Kaušitz CSc., h.prof.
Organizátor
Organizátor - názovOnkologický ústav sv. Alžbety Menodoc.MUDr. Juraj Kaušitz CSc., h.prof.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)24062-inv-Semináre OUSA - január.doc Sylaby (max. 7MB)24062-syl-Sylaby celoústavné semináre OUSA2020.docx