CY70SK: Miesto a význam atorvastatínu v sekundárnej prevencii CMP

Základné údaje
Názov aktivityMiesto a význam atorvastatínu v sekundárnej prevencii CMP StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov15 MiestoPoprad, Neurologické oddelenie Nemocnica Poprad, a. s. (14:00)
web Popis14:00-15:00
Kredity
Dátum od29.1.2020 Dátum do29.1.2020
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorFARMI - PROFI, spol. s r.o. Meno kontaktnej osobyLenka Maličká
Garant
Garant - názovNeurologická klinika FN Nitra Full Namedoc. MUDr. Miroslav Brozman CSc.
Organizátor
Organizátor - názovNeurologická klinika FN Nitra Menodoc. MUDr. Miroslav Brozman CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)24001-inv-29.1.2020 Program Miesto a význam atorvastatínu v sekundárnej prevencii CMP, Poprad.doc Sylaby (max. 7MB)24001-syl-29.1.2020 Program Miesto a význam atorvastatínu v sekundárnej prevencii CMP, Poprad.doc