CY24SK: Manažment liečby glaukómu

Základné údaje
Názov aktivityManažment liečby glaukómu StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov15 MiestoŽilina, Privátna očná ambulancia, V. Spanyola 8187 (14:00)
web Popis14:00 - 15:00
Kredity
Dátum od15.1.2020 Dátum do15.1.2020
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorFARMI - PROFI, spol. s r.o. Meno kontaktnej osobyLenka Maličká
Garant
Garant - názovII. očná klinika FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica Full Namezástupca prednostu MUDr. Mária Praženicová
Organizátor
Organizátor - názovII. očná klinika FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica Menozástupca prednostu MUDr. Mária Praženicová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)23955-inv-15.1.2020 Program Manažment liečby galukómu, Žilina.doc Sylaby (max. 7MB)23955-syl-15.1.2020 Program Manažment liečby galukómu, Žilina.doc