CY10SK: Odborný súdnolekársky a patologickoanatomický seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný súdnolekársky a patologickoanatomický seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoKošice
web PopisOdborný súdnolekársky a patologickoanatomický seminár, ktorý sa uskutoční na SLaPA pracovisku Košice.
Kredity
Dátum od28.1.2020 Dátum do28.1.2020
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Meno kontaktnej osobyMUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA
Garant
Garant - názovÚDZS sekcia SLaPA Bratislava Full NameMUDr. Mgr. Michal Palkovič PhD., MHA
Organizátor
Organizátor - názovÚDZS SLAPA pracovisko Košice MenoMUDr. Vlasta Vyhnálková
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)23941-inv-pozvánka I..doc Sylaby (max. 7MB)23941-syl-Abstrakt Nálezy imitujúce CAN syndróm.doc