CW273SK: Letná škola imunológie 2019

Základné údaje
Názov aktivityLetná škola imunológie 2019 StavPublikovaná
Typ aktivityKongres Úroveň aktivityceloslovenská (počet účastníkov do 200)
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 040 - klinická imunológia a alergológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov45 MiestoMalatiny, hotel Sojka
web PopisNIE JE ALERGEN AKO ALERGEN
Kredity
Dátum od9.8.2019 Dátum do10.8.2019
Počet kreditov5 - 7
Kontakty
RegistrátorNoesis, s.r.o. Meno kontaktnej osobyAdriána Bencová
Garant
Garant - názovSlovenská spoločnosť pre alergolóiu a klinickú imunológiu Full Namemim.prof.MUDr. Peter Pružinec CSc.
Organizátor
Organizátor - názovSlovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie Menomim.prof.MUDr. Peter Pružinec CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)22206-inv-pozvanka.pdf Sylaby (max. 7MB)22206-syl-pozvanka.pdf