CW234SK: Semináre 2. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ

Základné údaje
Názov aktivitySemináre 2. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 Miestoseminárna miestnosť Onkologickej kliniky 4.posch., Národný onkologický ústav, 833 10, Bratislava
web PopisSemináre 2. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ miesto: seminárna miestnosť Onkologickej kliniky 4.posch., Národný onkologický ústav, 833 10, Bratislava Témy seminárov podľa prílohy,štvrtok začiatok 14:00
Kredity
Dátum od9.1.2020 Dátum do9.1.2020
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorRegionálna lekárska komora Bratislava Meno kontaktnej osobyFerdinand Klimsch
Garant
Garant - názov2. onkologická klinika LFUK a NOÚ Full NameProf. MUDr. Michal Mego DrSc.
Organizátor
Organizátor - názovRLK Bratislava MenoDoc. MUDr. Marián Vician CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)22153-inv-Semináre_štvrtok_zimny_semester.2019 FINAL.doc Sylaby (max. 7MB)22153-syl-Semináre_štvrtok_zimny_semester.2019 FINAL.doc