CU144SK: Odborný seminár KAIM UN Martin

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár KAIM UN Martin StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
007 - pediatria, 025 - anestéziológia a intenzívna medicína, 032 - urgentná medicína, 046 - al
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov40 MiestoMartin, KAIM UN
web PopisOdborný seminár zameraný na aktuálne teoretické i praktické problémy v odbore anestéziológia a intenzívna medicína v dospelej i pediatrickej medicíne. Forma semináru je monotématická, prednášky s diskusiou, podľa možností i praktickým
Kredity
Dátum od4.2.2019 Dátum do4.2.2019
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorUniverzitná nemocnica Martin Meno kontaktnej osobydoc. MUDr. Milan Minarik, PhD
Garant
Garant - názovKlinika anestoziológie a intenzívnej medicíny JLF UK v Martine a UN Martin Full Namedoc. MUDr. Milan Minarik PhD.
Organizátor
Organizátor - názovUniverzitná nemocnica Martin MenoMUDr. Dušan Krkoška PhD., MBA
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)20079-inv-Pozvánka seminárov KAIM UN Martin.docx Sylaby (max. 7MB)20079-syl-Sylaby Február 2019.docx