CU50SK: Odborný seminár alergológov a pneumológov

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár alergológov a pneumológov StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 040 - klinická imunológia a alergológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov10 MiestoRožňava
web PopisOdborný seminár alergológov a pneumológov k problematike astmy.
Kredity
Dátum od5.2.2019 Dátum do5.2.2019
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorMundipharma Gesellschaft m.b.H. Meno kontaktnej osobyMgr. Andrea Rodriguez
Garant
Garant - názovAlergologická ambulancia Full NameMUDr. Zuzana Temkovitzová
Organizátor
Organizátor - názovAlergologická ambulancia MenoMUDr. Zuzana Temkovitzová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)19985-inv-Pozvánka_WS Rožňava_5.2.2019.docx Sylaby (max. 7MB)19985-syl-Pozvánka_WS Rožňava_5.2.2019.docx