CU41SK: Novinky v klinickej imunológii a novinky v oblasti liečby bakteriálnych ochorení

Základné údaje
Názov aktivityNovinky v klinickej imunológii a novinky v oblasti liečby bakteriálnych ochorení StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
002 - infektológia, 034 - klinická mikrobiológia, laborant
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoBratislava, Mikrobiologický ústav LF UK
web PopisProf Štefanovič ako hosť prednesie najnovšie informácie v oblasti klinickej imunológii. Ďalšie prednášky sa budú venovať novým aspektom liečenia bakteriálnych ochorení pomocou baktériofágov, alebo novými antibiotikami. Zaujímavá bude
Kredity
Dátum od5.2.2019 Dátum do5.2.2019
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorLekárska fakulta UK a UNB Meno kontaktnej osobyRNDr. Mária Blažeková, PhD.
Garant
Garant - názovLekárska fakulta UK, Sasinkova 4, Bratislava Full NameProf. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc, Dr. h. c.
Organizátor
Organizátor - názovMikrobiologický ústav LF UK MenoRNDr. Mária Blažeková PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)19976-inv-Pozvánka - 5.2.2019.docx Sylaby (max. 7MB)19976-syl-Pozvánka - 5.2.2019.docx