CT903SK: Celoústavný seminár

Základné údaje
Názov aktivityCeloústavný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
069 - kardiochirurgia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoKošice, VÚSCH, a.s.
web Popispravidelné interné vzdelávacie podujatie VÚSCH, a.s.
Kredity
Dátum od31.1.2019 Dátum do31.1.2019
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Meno kontaktnej osobyIng. Beáta Gejgušová
Garant
Garant - názovVÚSCH, a.s. Full Nameprof. MUDr. Mária Frankovičová PhD.
Organizátor
Organizátor - názovVýchoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Menodoc. MUDr. František Sabol PhD., MPH, MBA
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)19839-inv-pozvanka 31.1. 2019.pdf Sylaby (max. 7MB)19839-syl-pozvanka 31.1. 2019.pdf