CT723SK: Pracovné stretnutie lekárov

Základné údaje
Názov aktivityPracovné stretnutie lekárov StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
025 - anestéziológia a intenzívna medicína, 032 - urgentná medicína, 903 - záchranná a dopra
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov15 MiestoŽilina, M. R. Štefánika 97
web PopisPracovné stretnutie je zamerané na novinky v urgentnej medicíne, na prvé skúsenosti s elektronizáciou v ZZS na riešenie situačných úloh a zaujímavé kazuistiky z praxe.
Kredity
Dátum od10.1.2019 Dátum do10.1.2019
Počet kreditov5
Kontakty
RegistrátorFalck Zachranná a.s. Meno kontaktnej osobyPhDr. Martina Vitková
Garant
Garant - názovFalck Záchranná a.s. Full NameMUDr. Peter Čandík PhD., MPH
Organizátor
Organizátor - názovFalck Záchranná a.s. MenoMUDr. Adriana Kilianová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)19659-inv-Pozvánka-Pracovné stretnutie lekárov_Kysuce.pdf Sylaby (max. 7MB)19659-syl-Pozvánka-Pracovné stretnutie lekárov_Kysuce.pdf