CS900SK: MANAŽMENT VYBRANÝCH HEMATOLOGICKÝCH OCHORENÍ (1)

Základné údaje
Názov aktivityMANAŽMENT VYBRANÝCH HEMATOLOGICKÝCH OCHORENÍ (1) StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitykrajská
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov50 MiestoBratislava, HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON
web Popis3003483005
Kredity
Dátum od6.11.2018 Dátum do6.11.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorLekár, a.s. Meno kontaktnej osobyMatej Huml
Garant
Garant - názovKlinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UN, Nemocnica sv. C. a M., Bratislava Full NameMUDr. Eva Bojtárová, PhD.
Organizátor
Organizátor - názovSLK MenoMUDr. Marian Kollár
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)18837-inv-Pozvanka_NVS+SNZ, 6.11.2018_final.pdf Sylaby (max. 7MB)18837-syl-Pozvanka_NVS+SNZ, 6.11.2018_final.pdf