CS897SK: Medicínske fórum klinických imunológov a alergológov, pneumológov a ftizeológov

Základné údaje
Názov aktivityMedicínske fórum klinických imunológov a alergológov, pneumológov a ftizeológov StavPublikovaná
Typ aktivityKonferencia Úroveň aktivityceloslovenská (počet účastníkov do 200)
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 040 - klinická imunológia a alergológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov100 MiestoJasná, Hotel Chopok
web PopisSpoločné témy a najnovšie poznatky v odboroch PaF a KIA
Kredity
Dátum od23.11.2018 Dátum do24.11.2018
Počet kreditov3 - 4
Kontakty
RegistrátorAgentúra IMPRES s.r.o. Meno kontaktnej osobyIng. Jela Petrisková, PhD.
Garant
Garant - názovSlovenská zdravotnícka univerzita Full Namem.prof. MUDr. Peter Pružinec CSc.
Organizátor
Organizátor - názovSpoločnosť alergológov a klinických imunológov o.z. MenoMUDr. Radovan Košturiak PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)18834-inv-pozvánka.doc Sylaby (max. 7MB)18834-syl-odborny_program.docx