CS864SK: Odborný seminár pre psychiatrov

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár pre psychiatrov StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
005 - psychiatria
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoMyjava, Hotel Štefánik
web Popisdepresia-frekventné psychiatrické ochorenie - etiológia, moderné trendy v diagnostikovaní a liečbe, klinický pohľad na jej manažment z pohľadu ambulantnej starostlivosti a skúsenosti s trazodónom.
Kredity
Dátum od7.11.2018 Dátum do7.11.2018
Počet kreditov4
Kontakty
RegistrátorAngelini Pharma Slovenska republika Meno kontaktnej osobyZuzana Chrenová
Garant
Garant - názovPsychiatrické odd. NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Full NameMUDr. Diana Filová
Organizátor
Organizátor - názovPsychiatrické odd. NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach MenoMUDr. Diana Filová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)18801-inv-pozvanka_PSY_seminar_MY_7.11.2018.docx Sylaby (max. 7MB)18801-syl-abstrakty_PSY_seminar_MY_7.11.2018.docx