CS756SK: Celoústavný odborný seminár zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

Základné údaje
Názov aktivityCeloústavný odborný seminár zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
052 - hygiena detí a mládeže, 057 - hygiena životného prostredia, 058 - hygiena výživy, 059 -
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoRimavská Sobota, RÚVZ
web PopisPodujatie na miestnej úrovni určené pre zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote ako aj ďalších zdravotníckych pracovníkov v regióne.
Kredity
Dátum od14.11.2018 Dátum do14.11.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Meno kontaktnej osobyIng. Viera Kresová
Garant
Garant - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Full NameMUDr. Dušan Béreš MPH
Organizátor
Organizátor - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote MenoMUDr. Dušan Béreš MPH
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)18693-inv-pozvanka november 2018.doc Sylaby (max. 7MB)18693-syl-sylaby november 2018.doc