CS373SK: Ústavné semináre III. internej kliniky LFUK Bratislava a UNB

Základné údaje
Názov aktivityÚstavné semináre III. internej kliniky LFUK Bratislava a UNB StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoKnižnica III. internej kliniky LFUK a UNB, Limbová 5, 833 05 Bratislava
web PopisÚstavné semináre III. internej kliniky LFUK Bratislava a UNB podľa priloženého programu začiatok seminára od 13.00 hod. do 14.45 hod.
Kredity
Dátum od28.11.2018 Dátum do28.11.2018
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorRegionálna lekárska komora Bratislava Meno kontaktnej osobyFerdinand Klimsch
Garant
Garant - názovIII. interná klinika LF UK a UNB Full NameDoc.MUDr. Viliam Mojto CSc.,MHA.
Organizátor
Organizátor - názovRLK Bratislava MenoDoc.MUDr. Marián Vician CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)18300-inv-Semináre III. internej kliniky LFUK a UNB 2-2018.docx Sylaby (max. 7MB)18300-syl-Semináre III. internej kliniky LFUK a UNB 2-2018.docx