CS317SK: Predoperačná príprava pacientov na Ortopedickej klinike

Základné údaje
Názov aktivityPredoperačná príprava pacientov na Ortopedickej klinike StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 011 - ortopédia, 025 - anestéziológia a intenzívna medicína
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov40 MiestoMartin
web PopisOdborný seminár je zameraný na akutálne problémy v rámi predoperačnej príprava pacientov pred ortopedickými operáciami z pohľadu internistu a anestéziológa. Forma semináru je monotématická, prednášky s diskusiou.
Kredity
Dátum od5.11.2018 Dátum do5.11.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorUniverzitná nemocnica Martin, Ortopedická klinika JLF UK v Martine a UN Martin Meno kontaktnej osobyMUDr. Maroš Hrubina, PhD
Garant
Garant - názovOrtopedická klinika JLF UK v Martine a UN Martin Full NameMUDr. Maroš Hrubina PhD.
Organizátor
Organizátor - názovUniverzitná nemocnica Martin MenoMUDr. Dušan Krkoška PhD., MBA
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)18254-inv-Pozvánka final.doc Sylaby (max. 7MB)18254-syl-Sylaby 11-12 2018.doc