CS121SK: Kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Základné údaje
Názov aktivityKontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
024 - klinická biochémia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov25 MiestoSk-Lab, spol. s r.o. Lučenec
web PopisKontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov formou miestnych seminárov
Kredity
Dátum od27.11.2018 Dátum do27.11.2018
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorSK Lab spol.s r.o. Meno kontaktnej osobyMonika Jekkelová
Garant
Garant - názovSk-Lab, spol. s r.o. Full NameMUDr. Adelhaida Sečníková
Organizátor
Organizátor - názovSK-Lab, spol. s r.o. MenoMUDr. Peter Sečník
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)18058-inv-SK-Lab_Plán_Semináre_2018_2019_ ARSCME.doc Sylaby (max. 7MB)18058-syl-SK-Lab_Plán_Semináre_2018_2019_ ARSCME.doc