CR14SK: Semináre RÚVZ Dolný Kubín

Základné údaje
Názov aktivitySemináre RÚVZ Dolný Kubín StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
006 - pracovné lekárstvo, 021 - hygiena práce a choroby z povolania, 052 - hygiena detí a mláde
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov21 MiestoDolný Kubín
web Popisodborný seminár pre verejných zdravotníkov
Kredity
Dátum od7.11.2018 Dátum do7.11.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorRÚVZ Dolný Kubín Meno kontaktnej osobyIng. Zuzana Váňová, MPH
Garant
Garant - názovRÚVZ Dolný Kubín Full NameRNDr., Mgr. Mária Varmusová
Organizátor
Organizátor - názovRÚVZ Dolný Kubín MenoRNDr., Mgr. Mária Varmusová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)16947-inv-spolu pozvánka.docx Sylaby (max. 7MB)16947-syl-spolu pozvánka.docx