CQ145SK: Odborný seminár pre všeobecných lekárov pre deti a dorast

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár pre všeobecných lekárov pre deti a dorast StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 007 - pediatria, 020 - všeobecné lekárstvo, 104 - pediatrická
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoTrnava
web Popishlavné témy: akútne respiračné ochorenia, úloha manažovania týchto ochorení na úrovni lekárov prvého kontaktu, spolupráca so špecializovanými pracoviskami, zdieľanie skúseností, diskusia.
Kredity
Dátum od22.2.2018 Dátum do22.2.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorAngelini Pharma Slovenska republika Meno kontaktnej osobyDenisa Bohušová
Garant
Garant - názovPediatrické oddelenie Nemocnice Dunajská Streda Full Nameprim. MUDr. Edit Rajzát
Organizátor
Organizátor - názovPediatrické oddelenie Nemocnice Dunajská Streda Menoprim. MUDr. Edit Rajzát
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)16084-inv-22.2.Trnava PED POZVÁNKA.docx Sylaby (max. 7MB)16084-syl-Sylaby k prednáške 22.2 Trnava.docx